មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជំនាញអាជីពថតរូប សន្តិភាពថ្មី
Facebook page: New Peace Studio
សូមជ្រើសរើសជំនាញដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
-ថតរូបបិតកាត
-ថតរូប Prewedding 
-ថតរូបថ្ងៃមង្គលការ
-ថតរូបក្នុងស្ទូឌីយោ
-ថតវីដេអូឃ្លីប
-ថតវីដេអូឯកសារ
-ថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់
-ថតរូប និង វីដេអូ ពីលើអាកាសដោយប្រើដ្រូន
-ជំនាញរចនារូបថត
-ជំនាញផលិតវីដេអូ
-ជំនាញជួសជុលម៉ាសុីនថត
ទទួលសិស្សចុះឈ្មោះរៀងរាល់ថ្ងៃ
012 801 902
016 90 89 89
ស្ថាបនិក : លោក ហ៊ ប៊ុន